Integritetspolicy

Hos Fotcare.eu är vi djupt engagerade i att skydda din personliga integritet och vidtar konsekvent höga åtgärder för dataskydd. Våra användarvillkor och integritetspolicy beskriver i detalj hur vi samlar in och använder din personliga information för att säkerställa en trygg och förtroendefull upplevelse för våra kunder.

Ditt förtroende är avgörande för oss när det gäller hanteringen av dina uppgifter. Tveka inte att kontakta vår kundtjänst om du har några frågor eller oro kring detta ämne. Vi finns här för att svara på dina frågor och ge dig den hjälp och support du behöver för att känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Fotcare.eu, med huvudkontor i Jönköping, Sverige, behandlar den information du tillhandahåller som kund vid köp eller besök på vår webbplats, www.fotcare.eu, liksom vid kommunikation med oss eller prenumeration på vårt nyhetsbrev. Begreppet “personuppgifter” inkluderar alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande individ, såsom namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress och kontakta vår kundtjänst: info@fotcare.eu.


Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Fotcare.eu, med organisationsnummer 559366-0953, med adressen Tomtebogatan 2, Jönköping, 55313, Sverige. Vi följer strikta riktlinjer för dataskydd för att säkerställa att all behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagar och regler.


Vi vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, manipulation, eller obehörig åtkomst. Vi strävar också efter att minimera användningen av personnummer och använder dem endast när det är absolut nödvändigt för identifiering eller enligt lagliga krav.

 

Om du anger din e-postadress i samband med ett köp kan du få marknadsförings-e-post från oss. Dessa e-postmeddelanden är endast avsedda som nyhetsbrev, och du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen genom att klicka på länken “Avsluta prenumeration” eller kontakta vår kundtjänst för att uppdatera dina inställningar.


Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att underlätta dina köp, erbjuda kundservice, hantera produktförfrågningar och leveranser samt tillhandahålla relevant information om dina data vid behov.


Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, korrigera eventuella felaktigheter, begära radering av uppgifter eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer också lagens krav på dataportabilitet och andra relevanta rättigheter enligt gällande lagstiftning.


Vi använder oss av noggrant utvalda dataprocessorer för specifika uppgifter, såsom logistik, betalningshantering och IT-tjänster, och ser till att de följer stränga säkerhetsstandarder för behandling av personuppgifter.


Sammanfattningsvis är dataskydd, transparent hantering och kundens förtroende centrala värderingar för oss på Fotcare.eu. Vi strävar efter att fortsätta att förbättra och utveckla våra dataskyddsåtgärder för att säkerställa att din personliga integritet alltid är väl skyddad hos oss.